FOLLOW US

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

熱門婚禮課程
CWP™ 認可婚禮統籌師協會官方網站,考取認受資格、成就未來 !

Skip to Content

SCROLL DOWN

婚禮商戶考察

實地考察,加深對各婚嫁業界專門之認知和理解

香港半島酒店

香港半島酒店

香港喜來登酒店

金域假日酒店

香港沙田凱悅酒店

海逸君綽酒店

三育書院婚禮

伯大尼教堂婚禮

伊甸園婚禮

小白鷺

顯達鄉村俱樂部

陽明山莊

澳門威尼斯人酒店

澳門漁人碼頭

洲際酒店

香港逸東酒店

香港逸東酒店

香港賽馬會婚禮

寶湖金宴

數碼港艾美酒店

稻香集團

寶湖金宴

數碼港艾美酒店

稻香集團

鴻星婚禮

鴻星婚禮

觀瀾湖哥爾夫球會

天一酒家

珍寶王國

豪華郵輪

芝柏婚禮

珍寶王國

法國婚紗攝影

芝柏婚禮

廣交會

花卉交易市場